Med fokus på att skapa bestående värden

JPA Investment AB och JPA Fastigheter AB förvärvar, utvecklar och äger fastigheter, fastighetsportföljer och bolag i fastighetsnära sektorer där vi ser möjlighet att skapa värde genom att tillföra kapital, kompetens och strategier för ett aktivt ägande. 

JPA koncernen har sitt säte i Göteborg och investerar primärt i västra Sverige.

JPA kombinerar erfarenheter från globala och internationellt ledande investeringsorganisationer med ett aktivt ägande baserat på god lokalkännedom och nära kontakt med hyresgäster, samarbetspartners, näringsliv och samhällsaktörer.   

INVESTERINGSFILOSOFI

AKTIVT ÄGANDE MED FOKUS PÅ LÄNGSIKTIG VÄRDEUTVECKLING


JPA investerar i allt från fastigheter som har långa hyresavtal och stabila kassaflöden till felförvaltade och eftersatta fastigheter som har behov av renovering och utveckling. JPA har under de senaste tio åren initierat och varit drivande i en rad stora stadsutvecklingsprojekt. 


JPA har högt ställda ambitioner i fråga om arkitektur, design och miljö och eftersträvar att skapa bestående värden som inte enbart handlar om god ekonomisk avkastning, utan också om att lämna ett positivt samhällsavtryck genom att skapa urbana miljöer och fastigheter
där människor trivs, möts och där företag och organisationer får bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet.


FASTIGHETER

JPA investerar i fastigheter och fastighetsbolag som har förutsättnigar för en långsiktigt gynnsam utveckling där värde skapas genom aktivt ägande. JPA investerar i allt från kontors-, bostads-, samhälls- eller logistikfastigheter till utvecklingsfastigheter i områden som genomgår stora förändringar. 

ONOTERADE BOLAG

JPA investerar i onoteradebolag som har koppligar till fastighetssektorn. Det kan vara bolag inom prop-tech eller fin-tech, miljö- och energieffektivisering, nya förenklande byggtekninker, rådgivningsbolag inom t.ex. mäkleri, arkitektur eller finanssektorn där JPA kan tillföra branschunskap, strategisk kompetens, erfarenhet, kapital och kontakter.   

SKRÄDDARSYDDA FINANSIELLA LÖSNINGAR

JPAs investeringar genomförs såväl direkt som indirekt genom fondliknande blagsstrukturer som skräddarsys för olika investeringar och anpassas utifrån storleken på kapitalbehov, tidshorsont och profil på investeringen.

JPAs investerare utgörs av ett brett nätverk med såväl svenska som utländska institutionella och privata investerare som skjuter till kapital och saminvestarar i olika projekt under JPAs ledning.

JPA Fastigheter AB
JPA Fastigterer

KONTAKTJPA Investment AB

Box 53098

Kungsportsavenyn 22

SE- 400 14 Göteborg

SWEDEN 

Johan Peterson Aldergren
Mobil: + 46 (0) 761 390 290 

johan@jpainvestment.se

Lena Aldergren
Mobil: +46 (0) 707 78 12 00

lena@jpainvestment.se